KVKK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin veri sorumlularına birtakım talepleri yöneltme hakkı tanınmıştır.

 

 1. Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan İNFOBİS ULUSLARARASI BİLGİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
 2. (“İNFOBİS”) ‘ye bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

 1. Bu kapsamda “yazılı” olarak İNFOBİS’e yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 • Islak imzalı nüshasını bizzat elden ileterek veya noter aracılığıyla “Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Ahmet Sokak No:6-10 Ada Residence D.40 K.2 34381 Şişli İstanbul Türkiye” adresine postalayarak,
 • Başvuru Sahibine ait 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak info@infobis.net adresine gönderilmek suretiyle iletilebilecektir.

 

 1. Kurul tarafından başkaca başvuru yöntemi belirlenerek duyurusu yapılırsa, bu yöntemlerle ilgili duyurular İNFOBİS’e ait internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

 

 1. İNFOBİS’e iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre, talebinizin İNFOBİS’e ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlanacaktır. İNFOBİS’in vermiş olduğu yanıtlar yine Kanun’un 13. maddesi gereğince tarafınıza yazılı veya elektronik ortam üzerinden ulaştırılacaktır.

 

 1. Başvurunuzun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

 1. İNFOBİS’in Başvuru usullerine ilişkin Kurul kararı veya ileride çıkarılacak yasal düzenlemelere yönelik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

 

 1. Başvuru Sahibine Ait İletişim Bilgileri

İsim:

 

Soy İsim:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 

 1. Başvuru Sahibinin İNFOBİS ile Olan İlişkisi

Lütfen İNFOBİS ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb.)

     Müşteri

     Çalışan Adayı

     Eski Çalışan

     İş Ortağı

     Üçüncü Taraf Firma Çalışanı

     Diğer:……………………………………....

…………………………………………………

İNFOBİS içerisinde kişisel verilerinizi toplayan Birim (Belirtilmesi zorunlu olmamakla birlikte, belirtmeniz halinde başvurunuz daha hızlı sonuçlandırılabilecektir.): …………………….........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

***Eski çalışansanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

 

Çalıştığınız yıllar:…………..

……………………………...

Çalıştığınız birim:…………..

……………………………...

***Çalışan adayıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

 

İş başvurusunda bulunduğunuz tarih:………...

……………………………..

İş başvurusunun yapılış şekli:………………………..

……………………………...

***Üçüncü taraf firma çalışanıysanız lütfen aşağıdaki kısımları doldurunuz

 

Çalıştığınız firmanın unvanı:………………………

………………………………

Çalıştığınız pozisyon:……….

……………………………….

………………………………

       

 

 1. Kanun Kapsamındaki Talebinize İlişkin Detaylar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

 

 

 1. Başvurunuza Verilecek Yanıtın Tarafınıza Bildirilmesi İçin Seçilecek Yöntem

 

                      Adresime gönderilmesini istiyorum

                     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

                      (e-posta yönteminin seçilmesi halinde tarafınıza daha hızlı yanıt verilecektir.)

                   Elden teslim almak istiyorum

                      (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletnamenin veya yetki

                       belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.)

 

İşbu form, İNFOBİS ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, İNFOBİS tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için İNFOBİS tarafından ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Form kapsamında iletmiş olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde İNFOBİS, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı soyadı                       :

Başvuru tarihi              :

İmza                                    :

 

 

EK-5 KVKK Başvuru Formu