Yurtiçi Ticari Enformasyon Raporları


Yurtiçi Ticari Enformasyon Raporlarımız, Türkiye ve KKTC'deki şirketlerin sicil bilgileri, operasyonel bilgileri, firmanın hizmet verdiği sektörün analizi, finansal veriler, bilançolar / gelir tabloları, rasyo ve rasyo skoru bilgilerinin yer aldığı raporlarıdır.

İnfobis Yurtiçi Ticari Enformasyon Raporları; firmanızın faaliyetlerini, kalıcılığını ve kredi değerliliğinin ölçülmesini sağlayan, referans değerinde yazılı raporlardır. Bu raporlar sayesinde yurtiçi alıcı ve ithalatçı firmalarımıza yüksek değerde alacak sigortası teminatı sağlanmakta, ayrıca ödemelerini daha uzun vade/düşük maliyet ile yapabilmektedirler.

Şirketlerin temel ve stratejik hedeflerinden biri, müşteri odaklılığı ve ticari faaliyetleri iyileştirmek için doğru ve gerçekçi verilere dayalı kararlar vermektir. Hedeflenen cirolara ve müşteri adayına ulaşmak için net kararlar almanız için ihtiyacınız olan Yurtiçi Ticari Enformasyon Raporlarımız ve veri uygulamalarımız, işletmenizi daha ileri taşıyacaktır.

Faaliyet gösterdiğiniz sektördeki gelişmeler için bilgi alışverişi ve yorumlamanın yanı sıra karar verme süreçlerinin optimizasyonu alanında sunduğumuz çözümlerle alacağınız kararlar, işletmenizi daha güçlü ve ticari faaliyetlerinizi daha güvenilir kılacaktır.


Müşterilerin veya potansiyel müşterilerin kredi riskini DEĞERLENDİRME aşamasında dikkat edilen unsurlar!

Yeni bir müşteri ve müşteri adayıyla ticari faaliyetlere başlamadan önce, ödemelerini zamanında yapabileceklerinden emin olmak istersiniz. Müşterilerin veya potansiyel müşterilerin kredi riskini değelendirme aşamasında dikkat ettiğimiz unsurlar,

Finansal sağlamlık ve güvenirlik: Finansal sağlamlık, yeterli sermaye ve gerektiği gibi sermaye artırabilme kaydı gösteren işletmeler genellikle daha düşük risk taşır. Nakit kıtlığı, zayıf satış büyümesi, azalan gelirler, kapalı yerler, kaçırılan ödemeler ve sermaye artırımı sorunları da dahil olmak üzere, bir işletmenin geçmişteki (özellikle son zamanlardaki) finansal performansındaki stres belirtileri, daha yüksek riskli bir müşteri için kırmızı bayraklara neden olabilir.

İş istikrarı ve çeşitliliği: Bir müşterinin veya potansiyel müşterinin gelir istikrarını, likiditesini, borç-özsermaye oranını, kar marjlarını ve yatırım getirisini (ROI) incelemek, istikrarı ve zamanında ödeme olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Farklı bir gelir akışına, müşteri tabanına, coğrafyaya ve sektör sınıflandırmasına sahip bir işletme, dalgalanmaları daha iyi karşılayabilir.

Sektör riskleri: Önemli sektör riskleriyle karşı karşıya kalan potansiyel bir müşterinin, daha büyük bir kredi riski olması da daha olasıdır. Sektöre özel düzenlemelere ve politikalara bakıldığında, o sektörü etkileyen ekonomik eğilimler ve oynaklık, o sektördeki rekabet düzeyi, sektörün büyüme hızı ve ekonominin genel büyümesi için önemi dikkate alınması gereken önemli noktalardır.

İş haberleri: Potansiyel bir müşteriyi araştırmak, istikrar ve risk hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. İşletme ödüller kazanıyorsa, yeni yerler açıyorsa, işe alıyorsa, çok sayıda ücretsiz müşteri yorumu alıyorsa ve diğer olumlu haberlere ve övgülere konu oluyorsa, istikrarlı ve düşük riskli olması daha olasıdır. Soruşturmalar, olumsuz eleştiriler veya haber makaleleri, işten çıkarmalar ve kapatmalar ve rapor edilen diğer olumsuz haberler varsa, işletme muhtemelen riskli bir ihtimaldir.

Diğer Hizmetlerimiz