Kredi riski nedir? Kredi Riski Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

Kredi riski nedir? Kredi Riski Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

Ticari faaliyetlerde borçlu olan tarafın satınalmış olduğu ürün ya da hizmetin karşılığı olan ödemeleri yapmamasından kaynaklanan borçların temerrüt riskine Kredi Riski denir. Riskler, borçlunun krediyi geri ödeme gücü üzerinden hesaplanır. Borç verenlerin kredi riskini değerlendirmek için borçlunun; kredi geçmişi, geri ödeme kapasitesi, sermaye, kredi durumu ve ilgili teminatlarına bakılır. Bazı şirketler, yalnızca mevcut ve potansiyel tüketicilerinin kredi riskini değerlendirmek için özel bir departmana sahiptir. Fakat birçok işletme bu tarz yapılanma içerisinde olmadığı için tahsilat sorunları yaşamakta ve ağır kayıplar vermektedir.

Kredi riski nedir? Kredi Riski Yönetiminin Zorlukları Nelerdir?

 

Kredi Riski Yönetiminin Zorlukları

    1. Verimsiz veri yönetimi. Gerektiğinde doğru verilere erişememe, sorunlu gecikmelere neden olur.
    2. Grup çapında risk modelleme çerçevesi yok. Onsuz, bankalar karmaşık, anlamlı risk önlemleri oluşturamaz ve grup çapında riskin büyük bir resmini elde edemez.
    3. Sürekli yeniden çalışma. Analistler, model parametrelerini kolayca değiştiremezler, bu da çok fazla çabanın tekrarlanmasına neden olur ve bir bankanın verimlilik oranını olumsuz etkiler.
    4. Yetersiz risk araçları. Sağlam bir risk çözümü olmadan, bankalar portföy konsantrasyonlarını belirleyemez veya portföyleri riski etkin bir şekilde yönetmek için yeterli sıklıkla yeniden derecelendiremez.
    5. Zahmetli raporlama. Manuel, elektronik tablo tabanlı raporlama süreçleri, analistlere ve BT'ye aşırı yük bindiriyor.