kredili satış kararları
Süreç içi kontrol aynı zamanda süreç içi izlemedir ve bu aşamada güvenilir veriler üzerinden karar vermeye odaklanmalıdır. Birçok işletmenin kredili satış kararları, bilimsel bir karar verme prosedürü ve yeterli karar verme temeli olmadan, çoğu zaman duygu veya deneyime dayalı olarak verilmekte ve önemli işlem kararları genellikle üst düzey bir karar vericinin onayı ile verilmektedir. Bu karar ve onay mekanizması çalışan ve yöneticilerin karar verme sürecini zor ve riskli hale getirip, üst düzey liderlerin belirli işlem kararlarına harcayacakları zamanlarını ellerinden almaktadır. Bazı firmalar, işletme personelinin işlem riskini tamamen üstlenmesine izin verir, bu da genellikle alacakların kontrolden çıkmasına veya işletme personelinin riski üstlenememesine yol açar. Doğru yöntem şudur: işletme personeli tarafından toplanan bilgi ve satış önerileri ile İnfobis uzmanlığında yapılan müşteri kredisi incelemelerinin sonuçlarına dayanarak, müşteri kredisini analiz edecek, sonuçlar çıkaracak ve kredi satış karar verme görüşlerini sunacak ve bunları yetkili departman veya yönetici onayı sonrası satış aktiviteleri gerçekleşecektir. Böylece satış süreçlerinde oluşacak riskler minimize edilecektir.
#yurtiçienformasyonraporları #yurtdışıenformasyonraporları #bayilikenformasyornraporları #riskanalizi #riskraporu #müşteri #tedarikçi #ticarienformasyonraporları #enformasyonraporları #türkiyeekonomisi #ekonomikveriler #şirketraporları #borsa #ekonomi #bist100 #riskraporlama #holding #şirketverileri #febis #ödemelerdengesi #kriz #krizyönetimi #kredibilite #kredibiliteraporu