Finansal risklerin analizi

Finansal risklerin analizini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Yeni bir müşteri ve müşteri adayıyla ticari faaliyetlere başlamadan önce, ödemelerini zamanında yapabileceklerinden emin olmak istersiniz. Müşterilerin veya potansiyel müşterilerin kredi riskini değelendirme aşamasında dikkat ettiğimiz unsurlar,

Finansal risklerin analizi

  • Finansal sağlamlık ve güvenirlik: Finansal sağlamlık, yeterli sermaye ve gerektiği gibi sermaye artırabilme kaydı gösteren işletmeler genellikle daha düşük risk taşır. Nakit kıtlığı, zayıf satış büyümesi, azalan gelirler, kapalı yerler, kaçırılan ödemeler ve sermaye artırımı sorunları da dahil olmak üzere, bir işletmenin geçmişteki (özellikle son zamanlardaki) finansal performansındaki stres belirtileri, daha yüksek riskli bir müşteri için kırmızı bayraklara neden olabilir.
  • Ödeme geçmişi: Bir işletme kredisi raporu çalıştırarak, bir müşterinin ödeme geçmişine ve kamu kayıtlarına dayalı olarak fatura ödeme kabiliyetini ortaya çıkarabilirsiniz. Birkaç yıl boyunca yıllık satışlar, fatura etkinliği ve kredi limitleri, yasal hükümler ve tahsilat faaliyetleri ve işletme kredi puanı gibi finansal veriler de raporun bir parçasıdır ve bir müşterinin olmayanlar için ne kadar düşük veya yüksek riskli olabileceğine dair bilgiler sunar. ödemeler.
  • İş istikrarı ve çeşitliliği: Bir müşterinin veya potansiyel müşterinin gelir istikrarını, likiditesini, borç-özsermaye oranını, kar marjlarını ve yatırım getirisini (ROI) incelemek, istikrarı ve zamanında ödeme olasılığı hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Farklı bir gelir akışına, müşteri tabanına, coğrafyaya ve sektör sınıflandırmasına sahip bir işletme, dalgalanmaları daha iyi karşılayabilir.
  • Sektör riskleri: Önemli sektör riskleriyle karşı karşıya kalan potansiyel bir müşterinin, daha büyük bir kredi riski olması da daha olasıdır. Sektöre özel düzenlemelere ve politikalara bakıldığında, o sektörü etkileyen ekonomik eğilimler ve oynaklık, o sektördeki rekabet düzeyi, sektörün büyüme hızı ve ekonominin genel büyümesi için önemi dikkate alınması gereken önemli noktalardır.
  • Ülke riskleri: Beklenmeyen yatırım kayıplarına yol açabilecek belirli bir ülkeye özgü ekonomik, politik ve ticari riskler, uluslararası bir müşterinin kredi riskini değerlendirirken önemli bir husustur.
  • İş haberleri: Potansiyel bir müşteriyi araştırmak, istikrar ve risk hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. İşletme ödüller kazanıyorsa, yeni yerler açıyorsa, işe alıyorsa, çok sayıda ücretsiz müşteri yorumu alıyorsa ve diğer olumlu haberlere ve övgülere konu oluyorsa, istikrarlı ve düşük riskli olması daha olasıdır. Soruşturmalar, olumsuz eleştiriler veya haber makaleleri, işten çıkarmalar ve kapatmalar ve rapor edilen diğer olumsuz haberler varsa, işletme muhtemelen riskli bir ihtimaldir.